Tạo mọi điều kiện để tỉnh Quảng Bình phát triển, bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực TNMT và phát triển các dự án bảo vệ môi trường. Ảnh: Lê Phi Long
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực TNMT và phát triển các dự án bảo vệ môi trường. Ảnh: Lê Phi Long
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực TNMT và phát triển các dự án bảo vệ môi trường. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top