Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi:

Tạo đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sẽ thu phí cao tốc suốt đời. Ảnh: Đặng Tiến
Sẽ thu phí cao tốc suốt đời. Ảnh: Đặng Tiến
Sẽ thu phí cao tốc suốt đời. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top