Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đóng BHXH

Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục BHXH. 
Nguồn: BHXHVN
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục BHXH. Nguồn: BHXHVN
Cán bộ ngành BHXH hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục BHXH. Nguồn: BHXHVN
Lên top