BHXH Việt Nam:

Tạo điều kiện cho người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT

Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân tại nhà. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân tại nhà. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân tại nhà. Ảnh: H.A
Lên top