Tạo cơ hội thay đổi cuộc đời cho người khuyết tật

Anh Tạ Văn Thịnh - một người khuyết tật - đang làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Anh Tạ Văn Thịnh - một người khuyết tật - đang làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Anh Tạ Văn Thịnh - một người khuyết tật - đang làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân
Lên top