Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tạo cơ hội cho người cai nghiện hòa nhập cộng đồng bền vững

Mô hình tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Hà Nội. Nguồn: Báo Dân Trí
Mô hình tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Hà Nội. Nguồn: Báo Dân Trí