Tặng voi nhà cho Trung tâm bảo tồn Đắk Lắk

Voi cái tên H’Blú thích nghi nhanh chóng tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.
Voi cái tên H’Blú thích nghi nhanh chóng tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.