Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên áp dụng theo kiểu cào bằng

Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Đại biểu Trà Vinh) cho biết hiện đối tượng giáo viên, nhất là mầm non và tiểu học băn khoăn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Đại biểu Trà Vinh) cho biết hiện đối tượng giáo viên, nhất là mầm non và tiểu học băn khoăn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Đại biểu Trà Vinh) cho biết hiện đối tượng giáo viên, nhất là mầm non và tiểu học băn khoăn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top