Điểm sáng thực hiện BHXH

Tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người lao động tự do hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXHHT
Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người lao động tự do hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXHHT
Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người lao động tự do hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXHHT
Lên top