Tang thương gia đình có 3 con bị đất vùi lấp: Người mẹ không tin con đã mất

Đất đá từ quả đồi tràn xuống trùm kín căn nhà và một phần đường giao thông.
Đất đá từ quả đồi tràn xuống trùm kín căn nhà và một phần đường giao thông.
Đất đá từ quả đồi tràn xuống trùm kín căn nhà và một phần đường giao thông.
Lên top