Tặng quà cho hơn 300 gia đình thương binh liệt sĩ tại Vĩnh Long

Trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ.
Trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ.
Trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ.
Lên top