Chấn chỉnh tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản công:

Tăng mức xử phạt, tránh lợi dụng kẽ hở để trục lợi

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Như Ý
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Như Ý
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh Như Ý
Lên top