Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Lên top