Tang lễ 22 quân nhân Đoàn 337 hi sinh được tổ chức vào ngày 22.10

Thi thể 22 quân nhân Đoàn 337 được đưa về thành phố Đông Hà để chuẩn bị tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hưng Thơ
Thi thể 22 quân nhân Đoàn 337 được đưa về thành phố Đông Hà để chuẩn bị tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hưng Thơ
Thi thể 22 quân nhân Đoàn 337 được đưa về thành phố Đông Hà để chuẩn bị tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top