Tặng gói thiết bị y tế hơn 31 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Đại diện Tập đoàn Sun Group trao biểu trưng tặng gói thiết bị y tế hơn 31 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Sở Y tế.
Đại diện Tập đoàn Sun Group trao biểu trưng tặng gói thiết bị y tế hơn 31 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Sở Y tế.
Đại diện Tập đoàn Sun Group trao biểu trưng tặng gói thiết bị y tế hơn 31 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Sở Y tế.
Lên top