Tăng cường phối hợp kiểm soát vùng biển Tây nam phòng dịch COVID-19

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top