Tăng cường lực lượng lên biên giới Tây Nam chống dịch COVID-19

Trên 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường cho các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam. Ảnh: PV
Trên 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường cho các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam. Ảnh: PV
Trên 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ tăng cường cho các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam. Ảnh: PV
Lên top