Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC:

Tăng cường hợp tác với Đại học Palermo

GS. của trường đại học Palermo và các SV Đại học Điện Lực
GS. của trường đại học Palermo và các SV Đại học Điện Lực
GS. của trường đại học Palermo và các SV Đại học Điện Lực
Lên top