Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Sajid Javid ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người tháng 11.2018. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Sajid Javid ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người tháng 11.2018. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Sajid Javid ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người tháng 11.2018. Ảnh: TTXVN.
Lên top