Tăng cường hơn 2.000 xe phục vụ trong dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán

Hà Nội tăng cường hơn 2.000 xe phục vụ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ảnh ĐT
Hà Nội tăng cường hơn 2.000 xe phục vụ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ảnh ĐT
Hà Nội tăng cường hơn 2.000 xe phục vụ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ảnh ĐT
Lên top