Tăng cường giám sát để chống “mãi lộ” trong Cảnh sát giao thông

Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông). Ảnh Thu Hằng
Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông). Ảnh Thu Hằng
Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông). Ảnh Thu Hằng
Lên top