Tăng cường các chốt kiểm soát trên QL51 để không xảy ra ùn tắc

Thực hiện khử khuẩn tại chốt kiểm soát sau khi phát hiện ca dương tính 2 lần với test nhanh COVID-19. Ảnh: M.K
Thực hiện khử khuẩn tại chốt kiểm soát sau khi phát hiện ca dương tính 2 lần với test nhanh COVID-19. Ảnh: M.K
Thực hiện khử khuẩn tại chốt kiểm soát sau khi phát hiện ca dương tính 2 lần với test nhanh COVID-19. Ảnh: M.K
Lên top