Tăng cường bảo vệ trẻ em sau vụ bé 4 tuổi bị cột vào cửa sổ

Hình ảnh học sinh mầm non bị buộc vào cửa sổ lớp học bằng một sợi dây do một phụ huynh chụp lại.
Hình ảnh học sinh mầm non bị buộc vào cửa sổ lớp học bằng một sợi dây do một phụ huynh chụp lại.
Hình ảnh học sinh mầm non bị buộc vào cửa sổ lớp học bằng một sợi dây do một phụ huynh chụp lại.
Lên top