Tặng công trình điện mặt trời cho trung tâm nuôi trẻ mồ côi

Bảng điều khiển công trình điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm mái ấm tình hồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Bảng điều khiển công trình điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm mái ấm tình hồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Bảng điều khiển công trình điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm mái ấm tình hồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top