Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

100 lá cờ Tổ quốc và 240 áo đã được tặng cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Ảnh: V. T
100 lá cờ Tổ quốc và 240 áo đã được tặng cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Ảnh: V. T
100 lá cờ Tổ quốc và 240 áo đã được tặng cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Ảnh: V. T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM