Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

100 lá cờ Tổ quốc và 240 áo đã được tặng cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Ảnh: V. T
100 lá cờ Tổ quốc và 240 áo đã được tặng cho ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Ảnh: V. T