Tăng chi viện để xét nghiệm khẩn cấp cho 5.400 công nhân Công ty CP than Vàng Danh

Công nhân PX K12, Cty CP than Vàng Danh, tự khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Ảnh: Phạm Cường
Công nhân PX K12, Cty CP than Vàng Danh, tự khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Ảnh: Phạm Cường
Công nhân PX K12, Cty CP than Vàng Danh, tự khai báo y tế, lịch trình di chuyển. Ảnh: Phạm Cường
Lên top