Tăng cấp độ phòng dịch, Khánh Hòa tạm dừng vận tải đi Bình Thuận, Tây Ninh

Lên top