Tặng bằng khen thanh niên lao xuống biển cứu sống 3 học sinh

Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen cho anh Trần Văn Tròn. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen cho anh Trần Văn Tròn. Ảnh: Thanh Chung
Tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen cho anh Trần Văn Tròn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top