Tặng bằng khen nữ điều dưỡng làm việc quên mình ngất xỉu đêm giao thừa

Tặng bằng khen nữ điều dưỡng làm việc quên mình bị ngất đêm giao thừa 1.1.2021. Ảnh: TTYT BB
Tặng bằng khen nữ điều dưỡng làm việc quên mình bị ngất đêm giao thừa 1.1.2021. Ảnh: TTYT BB
Tặng bằng khen nữ điều dưỡng làm việc quên mình bị ngất đêm giao thừa 1.1.2021. Ảnh: TTYT BB
Lên top