Tặng bằng khen cho các y bác sĩ điều trị ca bệnh COVID-19 số 57

Tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 57.
Tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 57.
Tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 57.
Lên top