Tặng bằng khen các phóng viên đưa tin về trận lũ kinh hoàng tại bản Sa Ná

Lên top