Tặng 500 bộ đồ cá nhân và 500 bồn trữ nước sạch cho hộ nghèo

Những hộ dân nghèo tại Ninh Thuận được hỗ trợ dụng cụ bảo vệ, bồn trữ nước sạch để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hương Giang
Những hộ dân nghèo tại Ninh Thuận được hỗ trợ dụng cụ bảo vệ, bồn trữ nước sạch để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hương Giang
Những hộ dân nghèo tại Ninh Thuận được hỗ trợ dụng cụ bảo vệ, bồn trữ nước sạch để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hương Giang
Lên top