Tặng 500 áo phao cứu sinh cho chiến sĩ nhà giàn DK1

Bà Mai Thị Hạnh – phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác nhóm “Chia sẻ - Sharing” đã trao tặng 500 áo phao cứu sinh cho các chiến sĩ nhà giàn DK1. Ảnh: Minh Châu
Bà Mai Thị Hạnh – phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác nhóm “Chia sẻ - Sharing” đã trao tặng 500 áo phao cứu sinh cho các chiến sĩ nhà giàn DK1. Ảnh: Minh Châu
Bà Mai Thị Hạnh – phu nhân nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác nhóm “Chia sẻ - Sharing” đã trao tặng 500 áo phao cứu sinh cho các chiến sĩ nhà giàn DK1. Ảnh: Minh Châu
Lên top