Tăng 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng 4 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Tăng 4 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Tăng 4 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Lên top