Tặng 300 con gà bồi dưỡng cho người làm công tác phòng dịch COVID-19

Chị Liên ủng hộ gà để bồi dưỡng cho những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Kha.
Chị Liên ủng hộ gà để bồi dưỡng cho những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Kha.
Chị Liên ủng hộ gà để bồi dưỡng cho những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19. Ảnh: Minh Kha.
Lên top