Tận thấy "nghĩa địa xe ma” giữa lòng Thủ đô

Hàng nghìn chiếc xe vi phạm nằm phơi nắng, phơi mưa theo thời gian mà chưa có chủ nhận đến nhận.
Hàng nghìn chiếc xe vi phạm nằm phơi nắng, phơi mưa theo thời gian mà chưa có chủ nhận đến nhận.
Hàng nghìn chiếc xe vi phạm nằm phơi nắng, phơi mưa theo thời gian mà chưa có chủ nhận đến nhận.
Lên top