Tận thấy "cụ" hải đường trăm tuổi trổ nụ xum xuê đón Tết

Hoa hải đường được người dân thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương trồng từ đời này qua đời khác, với nhiều cây lớn tuổi đời hàng trăm tuổi. Ảnh PV
Hoa hải đường được người dân thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương trồng từ đời này qua đời khác, với nhiều cây lớn tuổi đời hàng trăm tuổi. Ảnh PV
Hoa hải đường được người dân thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương trồng từ đời này qua đời khác, với nhiều cây lớn tuổi đời hàng trăm tuổi. Ảnh PV
Lên top