Tận thấy các bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Các y, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM. Ảnh: TX.
Các y, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM. Ảnh: TX.
Các y, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 BV Trung ương Huế tại TPHCM. Ảnh: TX.
Lên top