Tân Sơn Nhất đề nghị tạm ngừng khai thác 1 đường băng để sửa chữa

Đường bằng sân bay Tân Sơn Nhất bị hư hỏng. ảnh GT
Đường bằng sân bay Tân Sơn Nhất bị hư hỏng. ảnh GT
Đường bằng sân bay Tân Sơn Nhất bị hư hỏng. ảnh GT
Lên top