Tận mục các cánh rừng “gọi” mưa lũ và chết chóc về cho Yên Bái!