Tan hoang rừng đặc dụng trong... khu bảo vệ nghiêm ngặt

Cây gỗ lớn bị chặt hạ trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. Ảnh:   H.T
Cây gỗ lớn bị chặt hạ trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. Ảnh: H.T
Cây gỗ lớn bị chặt hạ trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. Ảnh: H.T
Lên top