“Tan hoang” đội tàu du lịch vịnh Hạ Long

Đội tàu du lịch vịnh Hạ Long chưa biết ngày nào sẽ được hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đội tàu du lịch vịnh Hạ Long chưa biết ngày nào sẽ được hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đội tàu du lịch vịnh Hạ Long chưa biết ngày nào sẽ được hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top