Tân Hiệp Phát tiếp tục xây cầu làm quà Tết cho người dân xứ lụa Tân Châu