Khánh thành cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi:

Tân Hiệp Phát đem niềm vui về với người nghèo Cần Thơ

Cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây ngay cạnh cầu ván cũ đã mục nát giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn.
Cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây ngay cạnh cầu ván cũ đã mục nát giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn.
Cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây ngay cạnh cầu ván cũ đã mục nát giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM