Khánh thành cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi:

Tân Hiệp Phát đem niềm vui về với người nghèo Cần Thơ

Cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây ngay cạnh cầu ván cũ đã mục nát giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn.
Cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây ngay cạnh cầu ván cũ đã mục nát giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn.