Tận dụng thời điểm “vàng” để phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Cán bộ BHXH TP.Móng Cái tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện đến lao động tự do. Ảnh: BHCC
Cán bộ BHXH TP.Móng Cái tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện đến lao động tự do. Ảnh: BHCC
Cán bộ BHXH TP.Móng Cái tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện đến lao động tự do. Ảnh: BHCC
Lên top