Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về dự án Làng Đại học "treo" 20 năm

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã bị treo hơn 20 năm nay mới được khởi động lại. Ảnh: Sơn Tùng
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã bị treo hơn 20 năm nay mới được khởi động lại. Ảnh: Sơn Tùng
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã bị treo hơn 20 năm nay mới được khởi động lại. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top