Tân binh cười rạng rỡ, chào quyết thắng trước giờ lên đường nhập ngũ

2.500 thanh niên Hải Phòng phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2020. Ảnh PV
2.500 thanh niên Hải Phòng phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2020. Ảnh PV
2.500 thanh niên Hải Phòng phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2020. Ảnh PV
Lên top