Tân bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Soát lại các báo cáo thành tích

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chia sẻ một số nhiệm vụ trước mắt tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội. Ảnh: TT.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chia sẻ một số nhiệm vụ trước mắt tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội. Ảnh: TT.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chia sẻ một số nhiệm vụ trước mắt tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội. Ảnh: TT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top