Tâm sự của người đàn ông mua 44 con rùa quý hiếm thả về tự nhiên

44 cá thể rùa mà anh Thắng mua lại rồi giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
44 cá thể rùa mà anh Thắng mua lại rồi giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
44 cá thể rùa mà anh Thắng mua lại rồi giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Lên top