Tâm sự của người cha nghèo cùng con gái 5 năm ăn Tết xa nhà

Anh Hùng mới được tài trợ mổ mắt do đục thuỷ tinh thể. Ảnh: P.Đ
Anh Hùng mới được tài trợ mổ mắt do đục thuỷ tinh thể. Ảnh: P.Đ
Anh Hùng mới được tài trợ mổ mắt do đục thuỷ tinh thể. Ảnh: P.Đ
Lên top